Studio Vrouw brengt de overgang in beeld en richt zich op twee pijlers:

 

A.  Aanbieden van bewustwordingsprogramma’s op maat voor vrouwelijke werknemers tussen 45-60 jaar, gericht op preventie en terugdringen van onnodig ziekteverzuim.

 

Hierbij worden diverse (communicatie)middelen ingezet, waardoor deze vrouwelijke werknemers zich bewust worden van de impact van de overgang en waarmee ze handvatten/tools krijgen aangereikt om een werkomgeving te creëren waarin ze het onderwerp bespreekbaar kunnen maken.

 

Ook de professionals die hen ondersteunen, zoals HR-adviseurs, verzuimcoördinatoren, bedrijfsartsen, bedrijfsverpleegkundigen, bedrijfsmaatschappelijk werk en hun leidinggevenden worden in dit programma meegnomen. Werkgever en werknemer zijn samen verantwoordelijk.

 

Het programma wordt gezamenlijk uitgevoerd met gerenommeerde en gekwalificeerde professionals die zich bezighouden met enerzijds de zorg en anderzijds de arbeidsparticipatie van vrouwen.

 

www.werkendevrouwen.nl

 

 

B. Organiseren van het landelijk debat over de bewustwording van de overgang.Op 3 april 2017 werd de 2e Expertmeeting Overgang gehouden bij de directie Emancipatie, ministerie van OCW te Den Haag. Klik hier voor het verslag.

 

De eerste bijeenkomst vond plaats op 17 oktober 2016 bij het ministerie van VWS. Klik hier voor de uitkomsten en aanbevelingen.

 

Studio Vrouw is tevens initiatiefnemer van de Week van de Overgang.