HR-professionals

Betrokken en vitale medewerkers leveren een optimale bijdrage op hun werk. En zijn zelden ziek. Vrouwen in de groep 45 tot 60 jaar blijken een hoger verzuim te hebben dan mannen in die leeftijdscategorie en dan jongere vrouwen. De overgangsfase waarin zij zitten heeft daarop een grote invloed. Hoe kun je dat een plek geven in je personeelsbeleid zodat je als directe winst een daling van je ziekteverzuim en als indirecte winst – die zeker zo groot is – een betere benutting van de talenten van je medewerkers kunt boeken?

StudieVrouw biedt trainingen voor HR-professionals waarin je te weten komt wat deze specifieke periode in een vrouwenleven betekent voor werk en zingeving en hoe je dit in je personeelsbeleid een plek kunt geven. Meer weten? Mail naar betty@studiovrouw.nl

< Arbo- en bedrijfsartsen

< Huisartsen

> Vitaliteitscoaches