2e Expertmeeting Overgang

Uitkomsten en aanbevelingen Expertmeeting Overgang maandag 3 april 2017, directie Emancipatie, ministerie van OCW te Den Haag

 

Aanleiding

De huidige generatie vrouwen van 45+ spreekt weinig over de overgang. Terwijl deze periode behoorlijke impact heeft op hun leven en welzijn. Zowel privé, als op het werk. Waarom weten vrouwen de weg in de overgang nog niet te vinden?

 • Weten ze niet dat ze in de overgang zijn?
 • Hebben ze geen goed beeld van de mogelijke impact?
 • Maakt het besef van ouder worden er deel van uit?
 • Zijn het de reacties (of juist niet) van de (werk)omgeving?
 • Heeft het onderwerp een te negatieve beeldvorming?

 

Zolang vrouwen onvoldoende weten wat er in die levensfase gebeurt, zullen ze zich niet (durven) uitspreken en niet de stappen zetten die bij hen passen. De kans op uitval is groot; zorg- en arbeidskosten stijgen. Preventie is het sleutelwoord. Wat moet er gebeuren in de driehoek zorg-emancipatie-werk? En wat is de rol van de behandelaars, werkgevers, verzekeraars, de overheid?

Met deze bijeenkomst startte tevens de landelijke Week van de Overgang.

 

Aanwezigen

Gynaecologen, huisartsen, cardiologen, bedrijfsartsen, verpleegkundig overgangsconsulenten, voedingsdeskundigen, psychotherapeuten, seksuologen, psychologen, HR professionals, leidinggevenden, OCW-, VWS- en bureau Emancipatie-vertegenwoordigers, verzekeraars en andere geïnteresseerden (95 personen)

 

Sprekers

Betty Visker van Heuven van Staereling van Studio Vrouw die de bijeenkomst leidde, gaf in haar introductie aan, dat het onderwerp een te negatief imago heeft. Om dat te veranderen moet het uit de hoek van de gezondheid alleen. Studio Vrouw benadert het daarom binnen een breder perspectief: Zorg-Werk-Emancipatie.

 

Jacqueline Prins, directeur Emancipatie ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heette alle aanwezigen van harte welkom op het departement. Ze benoemde tijdens de vorige expertmeeting de overgang een lastig thema; een onzichtbaar onderwerp, dat vrouwen kan belemmeren op de arbeidsmarkt en in de gezondheidszorg. Ze deed vandaag een oproep voor meer onderzoek naar de impact van de overgang in relatie tot arbeidsparticipatie.

 

Loes Mulder, secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nam de aanwezigen mee naar haar studietijd, waarin ze tijdens een cabaretavond de typische vrouwenaangelegenheden bezong. Dat was destijds al een hele lijst, terwijl de overgang nog niet eens aan de orde kwam. Ze ondersteunt het initiatief voor meer aandacht voor het onderwerp, ook op de werkvloer.

 

Gynaecoloog dr. Ingrid Pinas liet met cijfers zien, dat de levensverwachting van de Nederlandse vrouw in vergelijking met die in andere Europese landen achterloopt. Zij meent dat dat vooral een gevolg is van het feit, dat de overgang nog steeds geen onderwerp van behandeling, onderzoek en up-to-date voorlichting is. De meerderheid is verkeerd of onjuist geïnformeerd. Ook verzuimen vrouwen steeds vaker naarmate ze verder in de overgang komen, terwijl langer doorwerken de Europese norm is. Dit leidt tot onacceptabele en onbetaalbare verzuim- en zorgkosten. Omdat zelfzorg, waar de meeste vrouwen op zijn aangewezen, aantoonbaar tekortschiet, pleit Pinas voor onderzoek naar het verloop en de gevolgen van onbehandelde overgangsklachten bij Nederlandse vrouwen.

 

Parallelsessies

In 5 parallelsessies gingen de aanwezigen vervolgens onder leiding van experts aan de slag om aanbevelingen te definiëren:

 

 • Viviana de Bruijn, adviseur HR Beleid De Rechtspraak
 • Chantal Heutink, storyteller en auteur Op hoge hakken in Afrika
 • Michelle van Iersel, oefentherapeut Mensendieck en overgangsspecialist
 • Ingrid Pinas, gynaecoloog FeM-poli te Zwolle
 • Jacqueline Scherpenzeel, loopbaancoach Werkenergiesanalyse
 • Els Veenis, senior beleidsmedewerker directie Emancipatie ministerie van OCW

 

Onderwerpen Parallelsessies

 1. Doorbreken taboe
 2. Organiseren hulplijnen
 3. Loopbaan en werkenergie
 4. Veerkracht en arbeidsparticipatie
 5. Klachten en behandelwijzer

 

Vervolg

De aanbevelingen die uit de sessies zijn gekomen worden het komend jaar verder uitgewerkt door 4 expertteams, bestaande uit professionals uit het veld van (gezondheids)zorg, werk en emancipatie. Zij worden daarin ondersteund door cq aangevuld met andere professionals.

 

De belangrijkste aanbevelingen waren:

Taboe - werk positieve strategieën uit en vergeet de mannen niet. Creëer zelfbewustzijn bij vrouwen.

Hulplijnen – behandeling in basispakket ziektekostenverzekeraars. Onafhankelijke informatievoorziening (website, tv-spot, etc.).

Werk – onafhankelijke website met informatie (voor vrouwen, werkgevers, HR- en zorgprofessionals, scholieren etc.). Onderwerp bespreekbaar maken vanuit verzuimpreventie (intranet, personeelsblad en andere middelen).

Verwijsplan – onafhankelijke klachten- en behandelwijzer. (Geaccrediteerde) bijscholing behandelaars/zorgprofessionals.

 

 

Op maandag 9 april 2018 - tijdens de start van de Week van de Overgang – worden de resultaten bekendgemaakt.

 

Op maandag 2 oktober 2017 wordt een tussenrapportage gedaan. Dan presenteren de expertgroepen aan elkaar wat ze hebben gedaan, wat ze in april 2018 bereikt willen hebben en wat er in die tussentijd nog moet gebeuren.