Minister Schippers spreekt de deelnemers toe tijdens de Expertmeeting Overgang op 17 oktober 2016. Klik hier voor de videoboodschap. Uitkomsten en aanbevelingen.

De overgang heeft een grote impact op het leven en welzijn van de vrouw en haar naaste omgeving. In deze levensfase hebben veel vrouwen kinderen in de puberteit en daarnaast de zorg voor ouderen. De meeste vrouwen tussen 45 en 60 jaar werken. Dat is een groot goed, maar het ziekteverzuim in deze leeftijdscategorie is groot.

 

Vrouwen krijgen klachten die ze niet herkennen en melden zich ziek terwijl ze dat niet zijn. Vooral als het verzuim betreft, dat gerelateerd lijkt te zijn aan burn out of stress, dan kan de uitval langdurig tot zelfs permanent zijn. Uit onderzoek blijkt dat stress gerelateerde klachten en overgangsklachten veel op elkaar lijken. De juiste diagnose leidt tot juiste, adequate aanpak en behandeling.

 

Kennis, de juiste begeleiding en benadering in deze levensfase ontbreken binnen organisaties. Ook worden klachten vaak niet besproken, omdat ‘deze levensfase er nu eenmaal bij hoort en vanzelf overgaat’. Over gaat het wel, maar onjuiste diagnose of het helemaal niet bespreken van klachten maakt dat werkende vrouwen niet gezond en vitaal door deze fase heen komen en leiden daarmee ook tot onnodig verzuim.

 

Om vrouwen in deze levensfase te helpen het beste uit zichzelf te halen, zullen ze in eerste instantie zelf meer bewust moeten worden van de overgang. Het is belangrijk dat ze het onderwerp bespreekbaar maken en in deze fase stappen zetten die bij hen passen. Ook in hun werksituatie.

 

Studio Vrouw ondersteunt vrouwen en organisaties bij deze bewustwording.